Acasă » Articole » A paste oi sau a distra capre

A paste oi sau a distra capre

Articolul urmator este in intregime scris de C.H. Spurgeon.

Printre creştinii declaraţi s-a furişat un rău atât de bătător la ochi şi de obraznic, încât chiar şi cei mai miopi îl pot vedea. În ultimii câţiva ani s-a răspândit cu repeziciune, ca drojdia care lucrează până ce s-a dospit tot aluatul. Rareori a insuflat Satan bisericilor ceva mai viclean şi mai abil, anume că este o parte a misiunii lor aceea de a oferi oamenilor distracţie pentru a-i putea câştiga. Mărturia Bisericii şi-a pierdut tot mai mult profunzimea, a devenit tot mai superficială. Puritanii încă vorbeau pe şleau, fără înconjur. Apoi omul a devenit indiferent şi n-a mai luat chiar aşa în tragic influenţele lumeşti. Curând, ele au fost tolerate la marginea bisericilor, Astăzi sunt instituite oficial cu argumentul că în felul acesta se pot atinge marile mase.

La aceasta răspund în felul următor: În primul rând, nu rezultă nicăieri în Scriptură că ţine de însărcinarea Bisericii creştine faptul de a oferi oamenilor distracţie. Dacă lucrul acesta ar ţine de lucrările spirituale, oare nu l-ar fi amintit Cristos? El a spus: „Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia întregii creaţii” (Mc,16:15). Este suficient de limpede. La fel de limpede ar fi fost dacă ar fi adăugat: „… şi oferiţi distracţie celor care nu primesc Evanghelia cu mare interes”. Dar nu găsim asemenea cuvinte. Se pare că El nu Se gândea la aşa ceva.

Să luăm un alt pasaj: „El a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii ca evanghelişti şi pe alţi ca păstori şi învăţători… pentru lucrarea de servire” (Ef.4:ll-12). Unde să-i încadrăm pe mucaliţi? Duhul Sfânt nu-i menţionează. Au fost oare profeţi persecutaţi pentru că nu i-au făcut pe ascultători să râdă sau pentru că au refuzat să facă lucrul acesta? (…)

În al doilea rând: Oferirea de distracţie este în contrast direct cu învăţătura şi cu viaţa lui Cristos şi a tuturor celorlalţi apostoli. Care a fost atitudinea Bisericii faţă de lume? „Voi sunteţi sarea…”(Mt5:13), nu bomboana! Sarea este respinsă, nu înghiţită (cu plăcere). Cuvintele lui Cristos au fost scurte şi dure; ,,Lăsaţi morţi să-şi înmormânteze morţi” (Mt.8.22), Isus credea aceasta cu o seriozitate sfântă!

De-ar fi introdus Cristos mai multe elemente vesele şi plăcute în predicile Sale, nu şi-ar fi pierdut popularitatea în incidentul din Io.6:60-69 (..,). Nu citesc deloc că El ar fi spus: ,,Fugi după ei, Petre, şi spune-le că de mâine dimineaţă vom pune un alt fel de serviciu religios, atractiv, cu o predică scurtă. Vom pregăti mulţimii o seară plăcută. Spune-le că se vor simţi bine. Repede, trebuie să-i aducem cumva încoace pe oameni!”

Lui Isus îi era milă de păcătoşi, El a suspinat şi a plâns din cauza lor, dar n-a încercat niciodată să-i distreze. în zadar va căuta cineva în Epistole Evanghelia distracţiei.

Mesajul sună: ,,Ieşiţi [din lume], rămâneţi afară şi păstraţi-vă, curaţi de ea!” (…) Primii creştini aveau o încredere nesfârşită în Evanghelie şi nu aveau nevoie de alte arme. După ce Petru şi loan au fost arestaţi din cauza predicilor lor, Biserica s-a strâns la rugăciune [Fap,4]. Dar, în cererea ei, n-a spus: ,,Doamne, dă servilor Tăi ca prin distracţia inofensivă şi chibzuită pe care o oferim acestor oameni să le arătăm ce veseli suntem noi creştinii”.

Ei nu s-au lăsat opriţi în a-l vesti pe Cristos; ei nu aveau timp să organizeze distracţii. Împrăştiaţi de persecuţie, s-au dus pretutindeni şi au predicat Evanghelia. Ei şi-au pus lumea-n cap. Aceasta e deosebirea faţă de noi, creştini de azi.

„0, Doamne, Te rog să cureţi Biserica de toata putreziciunea şi absurditatea cu care a împovărat-o diavolul şi să ne readuci la metodele apostolilor!”

În fine: „Distracţia creştină” nu-şi nimereşte ţinta. Ea pricinuieşte tinerilor convertiţi pagube pustiitoare. Să se scoale cei nepăsători şi batjocoritori, care îi mulţumesc lui Dumnezeu că Biserica le-a venit în întâmpinare la jumătatea drumului, şi să depună mărturie. Să ia cuvântul cei trudiţi şi împovăraţi care au găsit pace prin concertul „creştin”. Să se ridice alcoolicii care au primit impulsul decisiv la convertire prin piesa „creştină” de teatru. Nimeni nu se va ridica. Evanghelizarea prin distracţie nu duce pe nimeni la convertire.

Ceea ce avem astăzi nevoie este studiul cu încredere [al Cuvântului lui Dumnezeu ] împreună cu o viaţă spirituală serioasă, în care una creşte din cealaltă ca fructul din rădăcină. Avem nevoie de învăţătură biblică care să ne impresioneze în aşa fel mintea şi inima, încât să ne aprindem şi să ardem.

Anunțuri

6 gânduri despre „A paste oi sau a distra capre

 1. „But at last even these will, I trust, discover that the new views are not the old truth in a better dress, but dealy errors with which we can have no fellowship. I regard full-grown ‘modern thought’ as a totally new cult …”

  C.H.S, 1887

 2. „But at last even these will, I trust, discover that the new views are not the old truth in a better dress, but dealy errors with which we can have no fellowship. I regard full-grown ‘modern thought’ as a totally new cult …”

  C.H.S, 1887

 3. „But at last even these will, I trust, discover that the new views are not the old truth in a better dress, but dealy errors with which we can have no fellowship. I regard full-grown ‘modern thought’ as a totally new cult …”

  C.H.S, 1887

 4. “An evil resides in the professed camp of the Lord so gross in its impudence that the most shortsighted can hardly fail to notice it. During the past few years it has developed at an abnormal rate even for evil. It has worked like leaven until the whole lump ferments. The devil has seldom done a cleverer thing than hinting to the Church that part of their mission is to provide entertainment for the people, with a view to winning them. From speaking out as the Puritans did, the Church has gradually toned down her testimony, then winked at and excused the frivolities of the day. Then she tolerated them in her borders. Now she has adopted them under the plea of reaching the masses.

  My first contention is that providing amusement for the people is nowhere spoken of in the Scriptures as a function of the Church. If it is a Christian work why did not Christ speak of it? “Go ye into all the world and preach the gospel to every creature.” That is clear enough. So it would have been if He has added, “and provide amusement for those who do not relish the gospel.” No such words, however, are to be found. It did not seem to occur to Him. Then again, “He gave some apostles, some prophets, some pastors and teachers, for the work of the ministry.” Where do entertainers come in? The Holy Spirit is silent concerning them. Were the prophets persecuted because they amused the people or because they refused? The concert has no martyr roll.

  Again, providing amusement is in direct antagonism to the teaching and life of Christ and all His apostles. What was the attitude of the Church to the world? “Ye are the salt,” not sugar candy-something the world will spite out, not swallow. Short and sharp was the utterance, “Let the dead bury their dead.” He was in awful earnestness!

  Had Christ introduced more of the bright and pleasant elements into His mission, He would have been more popular when they went back, because of the searching nature of His teaching. I do not hear Him say, “Run after these people, Peter, and tell them we will have a different style of service tomorrow, something short and attractive with little preaching. We will have a pleasant evening for the people. Tell them they will be sure to enjoy it. Be quick, Peter, we must get the people somehow!” Jesus pitied sinners, sighed and wept over them, but never sought to amuse them. In vain will the Epistles be searched to find any trace of the gospel amusement. Their message is, “Come out, keep out, keep clean out!” Anything approaching fooling is conspicuous by its absence. They had boundless confidence in the gospel and employed no other weapon. After Peter and John were locked up for preaching, the Church had a prayer meeting, but they did not pray, “Lord grant Thy servants that by a wise and discriminating use of innocent recreation we may show these people how happy we are.” If they ceased not for preaching Christ, they had not time for arranging entertainments. Scattered by persecution, they went everywhere preaching the gospel. They “turned the world upside down.” That is the difference! Lord, clear the Church of all the rot and rubbish the devil has imposed on her and bring us back to apostolic methods.

  Lastly, the mission of amusement fails to affect the end desired. It works havoc among young converts. Let the careless and scoffers, who thank God because the Church met them halfway, speak and testify. Let the heavy-laden who found peace through the concert not keep silent! Let the drunkard to whom the dramatic entertainment has been God’s link in the chain of their conversion, stand up! There are none to answer. The mission of amusement produces no converts. The need of the hour for today’s ministry is believing scholarship joined with earnest spirituality, the one springing from the other as fruit from the root. The need is biblical doctrine, so understood and felt, that it sets men on fire.”

 5. “An evil resides in the professed camp of the Lord so gross in its impudence that the most shortsighted can hardly fail to notice it. During the past few years it has developed at an abnormal rate even for evil. It has worked like leaven until the whole lump ferments. The devil has seldom done a cleverer thing than hinting to the Church that part of their mission is to provide entertainment for the people, with a view to winning them. From speaking out as the Puritans did, the Church has gradually toned down her testimony, then winked at and excused the frivolities of the day. Then she tolerated them in her borders. Now she has adopted them under the plea of reaching the masses.

  My first contention is that providing amusement for the people is nowhere spoken of in the Scriptures as a function of the Church. If it is a Christian work why did not Christ speak of it? “Go ye into all the world and preach the gospel to every creature.” That is clear enough. So it would have been if He has added, “and provide amusement for those who do not relish the gospel.” No such words, however, are to be found. It did not seem to occur to Him. Then again, “He gave some apostles, some prophets, some pastors and teachers, for the work of the ministry.” Where do entertainers come in? The Holy Spirit is silent concerning them. Were the prophets persecuted because they amused the people or because they refused? The concert has no martyr roll.

  Again, providing amusement is in direct antagonism to the teaching and life of Christ and all His apostles. What was the attitude of the Church to the world? “Ye are the salt,” not sugar candy-something the world will spite out, not swallow. Short and sharp was the utterance, “Let the dead bury their dead.” He was in awful earnestness!

  Had Christ introduced more of the bright and pleasant elements into His mission, He would have been more popular when they went back, because of the searching nature of His teaching. I do not hear Him say, “Run after these people, Peter, and tell them we will have a different style of service tomorrow, something short and attractive with little preaching. We will have a pleasant evening for the people. Tell them they will be sure to enjoy it. Be quick, Peter, we must get the people somehow!” Jesus pitied sinners, sighed and wept over them, but never sought to amuse them. In vain will the Epistles be searched to find any trace of the gospel amusement. Their message is, “Come out, keep out, keep clean out!” Anything approaching fooling is conspicuous by its absence. They had boundless confidence in the gospel and employed no other weapon. After Peter and John were locked up for preaching, the Church had a prayer meeting, but they did not pray, “Lord grant Thy servants that by a wise and discriminating use of innocent recreation we may show these people how happy we are.” If they ceased not for preaching Christ, they had not time for arranging entertainments. Scattered by persecution, they went everywhere preaching the gospel. They “turned the world upside down.” That is the difference! Lord, clear the Church of all the rot and rubbish the devil has imposed on her and bring us back to apostolic methods.

  Lastly, the mission of amusement fails to affect the end desired. It works havoc among young converts. Let the careless and scoffers, who thank God because the Church met them halfway, speak and testify. Let the heavy-laden who found peace through the concert not keep silent! Let the drunkard to whom the dramatic entertainment has been God’s link in the chain of their conversion, stand up! There are none to answer. The mission of amusement produces no converts. The need of the hour for today’s ministry is believing scholarship joined with earnest spirituality, the one springing from the other as fruit from the root. The need is biblical doctrine, so understood and felt, that it sets men on fire.”

 6. “An evil resides in the professed camp of the Lord so gross in its impudence that the most shortsighted can hardly fail to notice it. During the past few years it has developed at an abnormal rate even for evil. It has worked like leaven until the whole lump ferments. The devil has seldom done a cleverer thing than hinting to the Church that part of their mission is to provide entertainment for the people, with a view to winning them. From speaking out as the Puritans did, the Church has gradually toned down her testimony, then winked at and excused the frivolities of the day. Then she tolerated them in her borders. Now she has adopted them under the plea of reaching the masses.

  My first contention is that providing amusement for the people is nowhere spoken of in the Scriptures as a function of the Church. If it is a Christian work why did not Christ speak of it? “Go ye into all the world and preach the gospel to every creature.” That is clear enough. So it would have been if He has added, “and provide amusement for those who do not relish the gospel.” No such words, however, are to be found. It did not seem to occur to Him. Then again, “He gave some apostles, some prophets, some pastors and teachers, for the work of the ministry.” Where do entertainers come in? The Holy Spirit is silent concerning them. Were the prophets persecuted because they amused the people or because they refused? The concert has no martyr roll.

  Again, providing amusement is in direct antagonism to the teaching and life of Christ and all His apostles. What was the attitude of the Church to the world? “Ye are the salt,” not sugar candy-something the world will spite out, not swallow. Short and sharp was the utterance, “Let the dead bury their dead.” He was in awful earnestness!

  Had Christ introduced more of the bright and pleasant elements into His mission, He would have been more popular when they went back, because of the searching nature of His teaching. I do not hear Him say, “Run after these people, Peter, and tell them we will have a different style of service tomorrow, something short and attractive with little preaching. We will have a pleasant evening for the people. Tell them they will be sure to enjoy it. Be quick, Peter, we must get the people somehow!” Jesus pitied sinners, sighed and wept over them, but never sought to amuse them. In vain will the Epistles be searched to find any trace of the gospel amusement. Their message is, “Come out, keep out, keep clean out!” Anything approaching fooling is conspicuous by its absence. They had boundless confidence in the gospel and employed no other weapon. After Peter and John were locked up for preaching, the Church had a prayer meeting, but they did not pray, “Lord grant Thy servants that by a wise and discriminating use of innocent recreation we may show these people how happy we are.” If they ceased not for preaching Christ, they had not time for arranging entertainments. Scattered by persecution, they went everywhere preaching the gospel. They “turned the world upside down.” That is the difference! Lord, clear the Church of all the rot and rubbish the devil has imposed on her and bring us back to apostolic methods.

  Lastly, the mission of amusement fails to affect the end desired. It works havoc among young converts. Let the careless and scoffers, who thank God because the Church met them halfway, speak and testify. Let the heavy-laden who found peace through the concert not keep silent! Let the drunkard to whom the dramatic entertainment has been God’s link in the chain of their conversion, stand up! There are none to answer. The mission of amusement produces no converts. The need of the hour for today’s ministry is believing scholarship joined with earnest spirituality, the one springing from the other as fruit from the root. The need is biblical doctrine, so understood and felt, that it sets men on fire.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s